Italijana godinama potraživao Interpol Rim            Foto: Kurir.rs

Interpolov bjegunac Đan Paolo Oćioni (Gian Paolo Occioni) godinama je nesmetano živio i radio u Crnoj Gori, gdje je u Podgorici pokrenuo biznis i osnovao svoju firmu.

Radi se o Italijanu koji je, dok je bio u bjekstvu, više godina poslovno sarađivao sa Podgoričaninom Zoranom Ljumovićem, prijateljem i poslovnim saradnikom Aca Đukanovića, brata doskorašnjeg premijera Crne Gore.

To pokazuju podaci i relevantna dokumentacija u koju su imali uvid novinari Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa.

Oćioni je na osnovu međunarodne potjernice Interpola Rim uhapšen 11. marta ove godine u mjestu Orašje na teritoriji Opštine Danilovgrad.

Međunarodna potjernica za Oćionijem je bila raspisana zbog izdržavanja dvije kazne od ukupno 18 godina i osam mjeseci zatvora. Nakon višegodišnjeg suđenja u Italiji u maju 2009. godine osuđen je na devet godina i šest mjeseci zatvora presudom Apelacionog suda u Bolonji, zbog krivičnih djela kriminalna organizacija i prikrivanje imovine kompanije.

Drugu kaznu zatvora u trajanju od devet godina i dva mjeseca Oćioni je dobio presudom Apelacionog suda u Milanu u oktobru 2012. godine, zbog izvršenog krivičnog djela lažni stečaj, iz Krivičnog zakonika (KZ) Italije. Na teret su mu stavljene finansijske malverzacije teške nekoliko miliona eura. Od 11. marta još čeka izručenje Italiji, čiji bezbjednosni organi ga potražuju godinama.

Portparolka Višeg suda u Podgorici Aida Muzurović odgovorila je da još “nije okončan postupak za odlučivanje o ispunjenosti zakonskih pretpostavki za izručenje Occionija”.

Prema nezvaničnim i pouzdanim podacima Lupe, izručenje osuđenog Italijana još nije potpisao i odobrio ministar pravde i potpredsjednik Vlade Crne Gore Zoran Pažin.

Dok su ga pravosudni organi Italije tražili, Oćioni se nalazio u Crnoj Gori gdje je pokrenuo i biznis.

Prema podacima crnogorskog Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) on je 21. marta 2012. godine osnovao kompaniju “Italian Food” u Ulici Jovana Tomaševića br. 21 u Podgorici.

Ovlašćeni zastupnik te firme tada je postao Podgoričanin Zoran Ljumović, ko­ji je 2002. godine sa Acom Đu­ka­no­vi­ćem osnovao sa­da uga­še­nu kom­pa­ni­ju „Ur­bi­sno­va”.

Stranica statuta firme “Italian Food”

“Urbisnova” je bila re­gi­stro­va­na za po­slo­ve „iz­grad­nja stam­be­nih i ne­stam­be­nih zgra­da”.

Sa druge strane, firma “Italian Food”, koja je registrovana sa djelatnošću – nespecijalizovane trgovine na veliko, i dalje se u CRPS vodi kao aktivna, sa ovlašćenim licem Ljumovićem.

Iako je uhapšen I trenutno se nalazi u zatvoru, Oćioni je i sada njen izvršni direktor i ovlašćeno lice. On, međutim, više nije vlasnik “Italian Food” već njegova poslovna saradnica iz Italije Rosaria Pariđi (Rosaria Parigi).

Uhapšeni Italijan je 27. avgusta 2013. godine postao ovlašćeno lice još jedne kompanije u Podgorici – “FP Trading”. Kao osnivač i izvršni direktor te firme, registrovane za konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, vodi se Italijan Enriko Fijore (Enrico Fiore). Od februara 2014. godine u zvaničnim CRPS podacima Oćioni više nije ovlašćeno lice kompanije “FP Trading”.

Ljumović: Oćioni nije imao prometa sa firmom “Italian Food”

Zoran Ljumović  je kazao novinaru da je čuo kada je Oćioni uhapšen.

“ To je čovjek koji hljeba nije imao da jede, koji je očigledno imao problema sa poreskim vlastima. On je živio u Danilovgradu. Znam samo da sam ga tamo dva, tri puta sa familijom vidio. Simpatičan je bio zbog italijanskog jezika. To je jedna sirotinja”, rekao je Ljumović. Dodao je da Oćioni nije imao poslova i prometa sa firmom “Italian Food”.

“Mene nemojte tu da upetljavate. Ja 30 godina sarađujem sa italijanima. Doveo sam stotinu Italijana. Pomogao sam im kao prevodilac i nisam imao neke veze sa firmama”, kazao je on.

Zoran Lju­mo­vić vo­di se kao je­dan od vla­sni­ka četri aktivne kom­pa­ni­je u Cr­noj Go­ri. Pored firme “Italian Food” uhapšenog Italijana, gdje je ovlašćeno lice, jedan je od osnivača firmi „No­va im­port Gro­up Bal­cans”, „Cloe”, „De­me­tra Hol­ding” i „Mik Ra­cing”.

Stanari nikad čuli za firme i Italijana

Novinari su posjetili adrese na kojima su registrovane firme “FP Trading” i “Italian Food”. Radi se o adresama Aerodromska br. 25 i Jovana Tomaševića br. 21. Na tim adresama, međutim, ne postoji sjedište, kancelarija niti bilo kakve prostorije te dvije firme. U pitanju su stambene zgrade. Stanari ulaza kazali su  da prvi put čuju za firme “FP Trading” I “Italian Food”, ali i Italijana Đan Paola Oćionija i da niko sa takvim imenom nije živio u toj zgradi.

Adresa sjedišta firme “Italian Food”                   Foto: Filip Bušković

Autori: Vladimir Otašević i Stanko Radulović