Radosav Lješković

Kompanija suspendovanog komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Radosava Lješkovića  ostvarila je u prošloj godini neraspoređenu dobit od 219.731 euro. Radi se o nikšićkoj firmi „Krupac – Mont“, u kojoj Lješković ima 50 odsto vlasništva.

To se može vidjeti u finansijskom izvještaju te kompanije za prošlu godinu, dostavljenom Poreskoj upravi Crne Gore, a u koji je uvid imala Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa. Interesantno je da je ta firma godinama unazad bilježila samo gubitke u poslovanju, što je promijenjeno nakon građanskih protesta održanih 24. oktobra 2015. godine.

Lješković je osuđen na pet mjeseci zatvora jer je prikrivao pripadnike njegove elitne policijske jedinice, koji su brutalno tukli građane nakon razbijanja protesta Demokratskog fronta (DF). Lješković se skoro 20 dana nalazi u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) u Spužu, na izdržavanju zatvorske kazne.

Stranica finansijskog izvještaja firme “Krupac Mont”

U finansijskom izvještaju njegove kompanije za 2014. godinu piše da nema neraspoređene dobiti i da su te godine ostvarili gubitak od 87.248 eura. Godinu ranije gubitak je bio nešto manji 74.506 eura. I u godini protesta – 2015. situacija sa poslovanjem nije se mijenjala na bolje, gubitak se uvećavao i dostigao 122.071 euro.

Tek u 2016. godini, dok je uveliko trajala istraga protiv Lješkovića i sajovaca koji su prebijali građane, poslovanje firme „Krupac – Mont“ drastično se promijenilo na bolje. Te godine ostvarena je po prvi put „neraspoređena dobit“ od 219.731 euro, dok je upisan i gubitak od 127.077 eura. Može se zaključiti da je uvećanje poslovnog gubitka u prošloj godini znatno manje nego u godinama koje su prethodile.

Interesantno je da je u 2016. godini kompanija „Krupac – Mont“ uvećala i ukupnu aktivu i kapital. Ukupna aktiva uvećala se za 174.226 eura u odnosu na 2015. godinu, dok je kapital iz minusa narastao, za isti vremenski period, na iznos od 196.854 eura.

Nekada državno preduzeće „Onogošt“ u stečaju 2010. godine prodalo je nepokretnu imovinu – turistički kompleks (zemlju i restoran) na obali nikšićkog jezera Krupac, firmi „Krupac – Mont“ za 329.600 eura. U vrijeme prodaje imovine neto knjigovotstvena vrijednost zemlje i restorana procijenjena je na 463.220 eura. To znači da je Lješkovićeva kompanija te nekretnine kupila 30 odsto jeftinije.

Turistički kompleks Lješkovića na jezeru Krupac                                        Foto: Facebook

Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS), „Krupac – Mont“ je u avgustu 2008. godine osnovao Lješkovićev poslovni partner Radovan Marković. Suspendovani komandant SAJ-a  u avgustu 2011. godine je postao vlasnik 50 odsto dijela te firme.

Tokom krivičnog postupka protiv Lješkovića, tužilaštvo je utvrdilo da je sačinio zajednički izvještaj o upotrebi sredstava prinude sa još 54 pripadnika SAJ-a, nakon protesta DF-a i time svjesno prekršio propise i od javnosti sakrio specijalce koji su mučili, tukli i zlostavljali građane nakon razbijanja protesta. Utvrđeno je da su sajovci na tri lokacije tukli Milorada Mija Martinovića, Branimira Vukčevića, Andriju Račića, Momčila Baranina, Marka Rakočevića i Darka Šćepanovića.

Krši Zakon o spriječavanju korupcije

U Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) može se vidjeti da od 2011. godine nema promjene u vlasničkoj strukturi firme „Krupac – Mont“. Radosav Lješković i Radovan Marković dijele vlasništvo nad tom kompanijom. „Dan“ je krajem avgusta ove godine pisao da Lješković krši Zakon o spriječavanju korupcije, jer nije prenio pravo vlasništva i upravljanja na neku drugu osobu, koja nije javni funkcioner kao on.

Prema Zakonu o sprječavanju korupcije, lice koje je vlasnik, odnosno osnivač privrednog društva, ustanove ili drugog pravnog lica dužno je da u roku od 30 dana od dana izbora, postavljanja ili imenovanja na javnu funkciju, prenese svoja upravljačka prava u tim subjektima na drugo pravno ili fizičko lice. Za takav prekršaj predviđena je kazna od 500 do 2.000 eura.

Lupa objavljuje finansijske izvještaje kompanije “Krupac Mont”:

Finansijski iskazi -Ljeskovic

Finansijski iskazi – Ljeskovic 2

Autor: Vladimir Otašević