Stanisic                                                                                                               Foto: Dan 

Kompanija “Medica”, nakadašnjeg direktora “Montefarma” Budimira Stanišića dobila je od te zdravstvene institucije posao vrijedan oko 316.000 eura.

Radi se o javnom tenderu nabavke medicinskih sredstava. Stanišić je u firmi “Medica” suvlasnik sa 50 odsto kapitala.

Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa imala je uvid u “Odluku o izboru najpovoljnije ponude” u kojoj se može vidjeti da je firma “Medica” dobila 35 od više od 140 partija javne nabavke. Tu odluku je potpisao sadašnji direktor “Montefarma” Radoman Dragaš.

Interesantno je da je Stanišić bio savjetnik Dragašu od kraja juna 2015. godine do marta 2016. godine, što može da ukaže na mogući sukob interesa u postupku javne nabavke.

Osim toga,  supruga Budimira Stanićića – Jelica Stanišić radno je angažovana u kompaniji “Businessmontenegro”, koje je u većinskom vlasništvu “Montefarma”.

Član 17, stav 6 Zakona o javnim nabavkama glasi: “Sukob interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača postoji, ako je njegovo ovlašćeno lice ili punomoćnik: (6) posredno ili neposredno uključeno u druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu nepristrasnost”.

Portparolka “Montefarma” Vlatka Raičković je u odgovoru na novinarska pitanja saopštila da njen poslodavac nije u konfliktu interesa u poslu sa firmom Stanišića.

Nije odgovorila na pitanje da li smatra da je ponuđač – firma “Medica” prekršila član 17, stav 6 Zakona o javnim nabavkama.

“Kako se u Vašem pitanju pominje kompanija Medica, ono se ne tiče Montefarma”, piše u odgovoru Raičković.

Budimir Stanišić sa druge strane ne smatra da je u sukobu interesa.

“Pokušaću da pojasnim neke činjenice: Količine i cijene ljekova i potrošnog medicinskog materijala za svaki tender koji raspisuje Montefarm određuju Ministarstvo zdravlja i

Fond zdravstvenog osiguranja; Komisija za svaki tender je tripartitna i sačinjavaju je članovi iz Ministarstva zdravlja, Fonda zdravstva i Montefarma”, saopštio je Stanišić. Dodao je da pored neophodne dokumentacije koju podnose učesnici na tenderu, “jedini i  isključivi kvalifikativ za odabir najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena cijena”.

Iz Odluke o izboru najpovoljnije ponude

“Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjača i to je isključivo u njihovoj nadležnosti. Da zaključim, s obzirom na pravila, sastav komisije za vrednovanje ponuda, najnižu cijenu za odabir prvorangiranog, ne postoji nikakva mogućnost da se prekrši član 17, stav 6 Zakona o javnim nabavkama”, rekao je Stanišić.

Dodao je da je, što se tiče njegove supruge dr Jelice Stanišić, “njen uticaj na odluke Montefarma, kada su tenderi u pitanju, ravan  i brojem i slovom, apsolutnoj nuli (0%)”.

Budimir Stanišić je u januaru 2017. godine upisan kao vlasnik 50 odsto akcija firme “Medica”, nekadašnje kompanije “Dubai”, koja se bavi trgovinom na veliko farmaceutskim proizvodima. Prethodni stoprocentni vlasnik te kompanije bio je Veselin Vujović.

Druga polovina firme “Medica” sada je u vlasništvu Gorana Martinovića, sina vlasnika kompanije “Glosarij” Branislava Martinovića.

Radi se o firmi koja je godinama rekorder po broju poslova ugovorenih sa “Montefarmom” i koja je 2015. godine bila na listi 30 privrednih društava koja su ostvarila najveći profit u državi od javnih nabavki.

Kao savjetnik primao 540 eura mjesečno  

Prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) Stanišić je kao jedan od vlasnika firme “Medica” upisan 23. januara prošle godine. Interesantno je da je 10 dana ranije na sajtu Agencije za spriječavanje sukoba interesa (ASK) objavljen njegov posljednji izvještaj o imovini. Radi se o godišnjem izvještaju po prestanku funkcije javnog funkcionera. U tom izvještaju navedeno je da je u prva tri mjeseca 2016. godine primao platu od 540 eura kao savjetnik direktora “Montefarma”.

Nakon toga od aprila do decembra iste godine angažovan je na mjestu savjetnika u privrednom društvu “Tea Medica” gdje je mjesečno zarađivao 2.000 eura.

U imovinskom kartonu je navedeno da je Budimirova supruga Jelica Stanišić primala tokom 2016. godine platu od 950 eura u kompaniji “Businessmontenegro”.

Osim te zarade Stanišićeva je po osnovu ugovora o autorskom djelu dobijala mjesečno u istom periodu i po 150 eura od Ministarstva rada i socijalnog staranja. Takođe primala je  i po 100 eura svakog mjeseca u Privatnoj zdravstvenoj ustanovi “Zen”.

“Lupa” objavljuje koje je sve partije dobila firma “Medica” na tenderu “Montefarma”:

Tabela

Autor: Vladimir Otašević