Danilo Nikolić                                                                                                  Foto: RTCG

Predstavnici vladinog Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG) godinama dodjeljuju akreditacije privatnom Institutu za transport „Intra”, koji je u vlasništvu Teodora Nikolića, brata rektora Univerziteta Crne Gore (UCG) Danila Nikolića. U Akreditacionom tijelu rektor Nikolić je konsultant, što ukazuje na potencijalni konflikt interesa.
Radi se o akreditacijama za ispitivanje kvaliteta nafte, naftnih derivata i vozila na LPG (tečni naftni gas), na šta u Crnoj Gori ta kompanija ima monopol.
Rektor Univerziteta Crne Gore je poslovno angažovan upravo u Akreditacionom tijelu Crne Gore, ali i u firmi „Intra”, koja je korisnik akreditacija. Prije nekoliko godina bio je i među vlasnicima te porodične kompanije, što se može vidjeti u podacima Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore (CRPS).
Takođe, rektorov brat i sadašnji vlasnik firme „Intra” je u aprilu ove godine postao član Upravnog odbora Akreditacionog tijela Crne Gore. Te činjenice ukazuju na potencijalni konflikt interesa, što je u suprotnosti i sa etičkim kodeksom tog vladinog tijela, koji precizira da treba „izbjegavati stvarne ili potencijalne konflikte interesa kad je god to moguće”, prilikom dodjele akreditacija.
Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije Lupa imala je uvid i u biografiju Danila Nikolića, koja je objavljena na sajtu Univerziteta Crne Gore. U njoj piše da je od juna 2010. godine angažovan kao ekspert za zaštitu životne sredine u Akreditacionom tijelu Crne Gore. Navodi se i da sadašnji rektor od 2004. godine radi u porodičnoj firmi „Intra” kao konsultant za testiranje naftnih derivata.
Rektor Nikolić odgovorio je da platu u Akreditacionom tijelu ne prima, i da je nije ni primao.
– To ste mogli provjeriti u ovoj ustanovi. Jedino angažovanje od ATCG sam imao po njihovom pozivu, prije više od osam godina, kao ekspert za zaštitu životne sredine, za što sam (tada) dobio odgovarajući honorar. Iz firme INTRA sam, kao konsultant i suvlasnik zajedno sa još nekoliko profesora sa UCG, izašao još prije 10-ak godina, mnogo prije preuzimanja javne funkcije dekana Pomorskog fakulteta u Kotoru (2011. godine) i javne funkcije rektora UCG (2017.godine). Zaključio bih na kraju da ste u istraživačkom dijelu svog posla izveli više neosnovanih i nepotvrđenih konstatacija – kazao je za Lupu Nikolić.
Međutim, podaci iz biografije rektora koja je prošle godine ažurirana i postavljena na zvaničnom sajtu UCG pokazuju da je on i dalje angažovan u ATCG i institutu „Intra“.

Biografija rektora ažurirana prošle godine

Na sajtu kompanije „Intra” mogu se pronaći akreditacije vladinog tijela, ali i podatak da su jedini u Crnoj Gori sa akreditovanim laboratorijama – po MEST ISO 17025, za ispitivanje kvaliteta svih vrsta nafte i naftnih derivata.

– Kao akreditovana kontrolna organizacija po MEST ISO 17020 jedini u Crnoj Gori izdajemo potvrde i sertifikate fizičkim i pravnim licima za vozila koja za pogon koriste LPG (tečni naftni gas). Centar ispunjava uslove za vještačenje iz oblasti mašinske i saobraćajne struke, procjenu vrijednosti vozila i eventualnih šteta na vozilima – piše na sajtu porodične firme Nikolića.

Sajt porodične firme Nikolića

U podacima Poreske uprave evidentirano je da je kompanija „Intra” tokom 2017. godine imala 489.226 eura. Iste te godine poslovni prihodi porodične kompanije Nikolića dostigli su iznos od 309.433 eura. Radi se o kompaniji koja je 2017. godine imala stalnu imovinu u vrijednosti od 475.717 eura.
Na sajtu vladinog Akreditacionog tijela Crne Gore može se pronaći izvještaj da su još u decembru 2009. godine akreditovane dvije laboratorije, od kojih je jedna firme „Intra”.
U vrijeme akreditovanja laboratorije firme „Intra” u Upravnom odboru vladinog Akreditacionog tijela Crne Gore bio je i sada pokojni profesor Božidar Nikolić, otac rektora Danila Nikolića.
Založene nekretnine

U podacima elektronskog katastra Uprave za nekretnine može se vidjeti da firma „Intra” posjeduje nekretnine u Podgorici. Radi se o kupljenim livadama u podgoričkom naselju Dajbabe ukupne kvadrature 1.875 m2. To su nekretnine koje su pod hipotekama zbog kredita uzetih kod Sosijete ženeral banke. Na zvaničnom sajtu Ministarstva nauke Crne Gore može se pronaći „Lista licenciranih naučnoistraživačkih ustanova”. U toj listi upisan je Institutu za transport „Intra”, porodice Nikolić, iako se ne radi o ustanovi već o privatnoj firmi. Sa druge strane, rektor Univerziteta Crne Gore Danilo Nikolić, prema katastarskim podacima, posjeduje nekretnine u Nikšiću i Podgorici. Između ostalog, vodi se i kao vlasnik nelegalnog stana, od 109 kvadrata i garaže od 12 m2 u Podgorici.

 

List nepokretnosti Nikolića

Radi se o nekretninama koje se nalaze u takozvanoj „profesorskoj zgradi“, koja se nalazi preko puta kompleksa „Kapital plaza” (TCP), ranije poznatog kao „Atlas kapital centar“.

Europass CV_Danilo Nikolic_2017

Akreditacija 1

Autori: Vladimir Otašević i Marko Vešović