Dobrota (Allure) Palazzi

Podgoričanin Edin Kolarević (35), sestrić predsjednika države Crne Gore Mila Đukanovića, prije nekoliko mjeseci postao je vlasnik ekskluzivnog turističkog kompleksa „Dobrota Palazzi” kod Kotora. Naime, turistički kompleks vrijedan više od 20 miliona eura Kolarević je kupio za svega 45.000 eura! To pokazuje dokumentacija Poreske uprave do koje su došli novinari Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa i estonskog lista „Aripaev“. Nesvakidašnji ugovor zaključen je 7. novembra 2018. godine, kod kotorske notarke Irene Kovačević. Radi se o Ugovoru o prenosu 100 odsto udjela u privrednom društvu “Serzman Incorporated” iz Kotora, koje stoji iza vrijednog turističkog kompleksa.  Potpisnici tog posla su bili Slavko Vujović i Edin Kolarević.

Prenos vlasništva nad pomenutom kompanijom izvršen je sa Vujovića na Kolarevića. Podaci Uprave za nekretnine pokazuju da je u vrijeme potpisivanja pomenutog ugovora kompanija “Serzman Incorporated” posjedovala milionski vrijednu nepokretnu imovinu kod Kotora. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavila je Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata, na čijoj strani 18 piše da se sumnjivom transakcijom smatra ukoliko – “stranka proda nepokretnost u relativno kratkom roku, iako je pri samoj prodaji sasvim vidljivo da će za stranku ovo biti poslovni gubitak”.

Ugovorom o prenosu 100 odsto udjela kompanije “Serzman Incorporated” Vujović je za 45.000 eura prodao firmu, koja je posjedovala i sada posjeduje milionski vrijednu nepokretnu imovinu, što je evidentan poslovni gubitak. Tu transakciju notarka je morala da prijavi kao sumnjivu Upravi za sprječavanje pranja novca, ili eventualno nekom drugom nadležnom organu, ali to nije uradila.

Stranica spornog ugovora

Naprotiv Kovačević je odgovorila na pitanje novinara da to nije bila ni dužna, jer nije riječ o prodaji milionski vrijedne nekretnine već je prenesen udio u privrednom društvu i da zbog toga nije morala prilikom  zaključenja ugovora da provjeri u podacima Poreske uprave koliko nepokretna i druge imovine posjeduje kompanija  “Serzman Incorporate”.

“Ugovor na koji se odnosi vaše pitanje nije ugovor kojim su prometovane  nepokretnosti, već ugovor kojim je prenesen udio u privrednom drustvu. Ugovor kojim se prenosi udio u privrednom društvu se zaključuje u pisanoj formi uz ovjeru potpisa od strane notara ili suda. Ovjerom potpisa na ugovoru notar ili drugi organ samo potvrđuju da se na ugovoru nalaze potpisi lica, koje su ugovorne strane. Pošto predmet ugovora nisu nepokretnosti već udio u društvu, a predmet  ovjere su samo potpisi ugovornih strana, kao notar nemam ovlašćenja da  vršim provjeru imovine stranaka i njene vrijednosti kod  Poreske uprave ili bilo kog organa. Čak i da je predmet ugovora bio promet nepokretnosti, a nije, takođe ne bih imala ovlašćenje da provjeravam ostalu imovinu ugovornih strana,  osim one koja je bila predmet ugovora i to samo u dijelu koji se odnosi  na dozvoljenost prometa, a što notari utvrđuju iz lista nepokretnosti kojeg im stranke prilože” , piše u dostavljenom odgovoru notarke Kovačević.
Istakla je da smatra da je “u cjelosti postupila u skladu sa Zakonom o notarima, kao i ostalim zakonima prilikom zaključenja navedenog ugovora”.
Prema prikupljenim podacima za ovo istraživanje, notarka Kovačević je imala uvid u kompletnu nepokretnu imovinu kompanije “Serzman Incorporated”, prije zaključenja ugovora o prenosu vlasništva u tom privrednom društvu, pošto je godinama unazad pisala notarske zapise vezane za imovinu sada Kolarevićeve firme.

Početak biznisa

U podacima Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) može se vidjeti da je kompanija “Serzman Incorporated” osnovana u septembru 2014. godine. Kao jedini osnivač tada je upisan  Slavko Vujović, dok je izvršni direktor bio državljanin Srbije Saša Radojković, uz osnivački kapital  od jedan euro.

Registar CRPS u junu 2015. godine evidentirao je povećanje kapitala kompanije “Serzman Incorporated” u iznosu od čak 4,6 miliona eura.   Povećanje kapitala izvršeno je na osnovu spajanja sa kotorskom firmom “MD Enterprise”, koja je posjedovala milionski vrijedne nekretnine, odnosno zemljište na kojem je nekoliko godina kasnije nikao luksuzni turistički kompleks “Dobrota Palazzi”, u sklopu kojeg posluje hotelski kompleks sa pet zvjezdica “Allure Palazzi”.  Spajanje kapitala dvije kompanije evidentirano je 15. jula 2015. godine i u statutu firme “Serzman Incorporated”, koja je preuzela pravne obaveze od kompanije “MD Enterprise”, koja je te godine likvidirana. Četri mjeseca nakon spajanja preduzeća,  tačnije 20. novembra 2015. godine Vujović je donio odluku o smanjenu kapitala društva za isti iznos od 4,6 miliona eura, izraženih u nepokretnostima, zbog kako je saopštio nadležnima navodne greške. To je uredno evidentirano u CRPS, tako da je nakon toga kapital firme „Serzman Incorporated“ iznosio jedan euro. Prema podacima Uprave za nekretnine, u vlasništvu „Serzman Incorporated“ je i nakon umanjenja kapitala ostala milionska nepokretna imovina kod Kotora.

Ana Đukanović i Edin Kolarević

U vrijeme kad je Kolarević kupio tu kompaniju za 45.000 eura u novembru prošle godine, njen kapital je zbog evidentiranog smanjenja kapitala – prema privrednom registru bio jedan euro, međutim nepokretnosti u njenom vlasništvu prelazile su vrijednost od 20 miliona eura (desetak luksuznih vila, 89 hotelskih soba, plažu, bazene, tri restorana i pet barova ). Samo jedna vila, prema dokumentaciji prikupljenoj za istraživanje, vrijedi oko 1,2 miliona eura.

Šta je navelo Slavka Vujovića da praktično pokloni milione sestriću predsjednika Đukanovića nije poznato. U telefonskom imeniku je zavedeno nekoliko brojeva registrovanih na Vujovića, od kojih neki nisu u funkciji a neki koriste njegovi prijatelji. Jedan od njih je rekao novinaru da Vujović ne želi da razgovara sa novinarima i da ne želi da da njegov kontakt. Postoje i drugi detalji koji govore u prilog sumnji da je Vujović bio samo istureno lice kompanije „Serzman Incorporated“, a da je zapravo njen pravi vlasnik sve vrijeme bio Kolarević, koji se trudio da to godinama krije od javnosti. Novinar je kontaktirao Edina Kolarevića, sa pitanjem u vezi kompanije „Serzman Incorporated“, koji je u poruci saopštio da nažalost ne vidi osnova za komunikaciju u vezi sa temama korupcije i kriminala.

„O istim nemam nikakva (sa)znanja“, napisao je kratko Kolarević.

Malverzacije sa Opštinskom imovinom

Kompanija „MD Enterprise“ pominjana je u krivičnoj prijavi iz jula 2015. godine Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS). Radi se o krivičnoj prijavi podnijetoj protiv nadležnih u Opštini Kotor vezanoj za razmjenu nepokretnosti uz samu obalu mora, na mjestu nekadašnjeg auto-kampa u naselju Dobrota, koja je ustupljena firmi „MD Enterprise”, a koja je kasnije prešla u vlasništvo firme “Serzman incorporated”.

Iz MANS-a su još tada tvrdili da je u tom poslu imao udjela Edin Kolarević, preko povezane kompanije sa Kipra – Agneta Investments Limited, koja je krajem oktobra 2014. godine osnovala firmu “MD Enterprise”.

– Skupština Opštine Kotor je sredinom novembra 2014. godine donijela Odluku o razmjeni nepokretnostiradi dokompletiranja urbanističke parcele broj 1080 KO Dobrota I. Kao nosilac prava korišćenja Opština je izvršila zamjenu svojih parcela ukupne vrijednosti 168 hiljada eura,sa parcelama firme„MD Enterprise“, koje su procijenjene na oko240 hiljada eura. Istovremeno je firma „MD Enterprise“ preuzela obavezu da sagradi saobraćajnicu,dok se Opština Kotor obavezala da plati razliku tržišne vrijednosti po osnovu nepokretnosti koje se razmjenjuju, u ukupnom iznosu od 71,3 hiljade eura – navedeno je u ranijoj studiji slučaja MANS-a. Objavili su da su se predstavnici Opštine tada pozvali na Zakon o državnoj imovini i Zakon o obligacionim odnosima i daje vrlo sporno što je ugovorom prenijeto pravo svojine na zamijenjenim parcelama, iako se obje ugovorne strane imale samo pravo korišćenja, a ne svojine. Takođe, Zakonom o državnoj imovini propisano je da se stvari i druga dobra kojima raspolaže Crna Gora ili Opština mogu međusobno razmjenjivati uz primjenu principa jednakih vrijednosti uzajamnih davanja, ukoliko je to u interesu obavljanja poslova državnih organa i organa opštine i javne službe. U konkretnom slučaju, tvrdili su, nije postojao interes Opštine za razmjenu zemljišta, već se radilo o ustupku koji je Opština Kotor učinilaza firmu „MD Enterprise“, zbog koje je podnijeta krivična prijava. Šta je njen epilog nije bilo moguće saznati, s obzirom da predstavnici crnogorskog Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) nisu odgovarali na pitanja novinara upućena još 14. marta ove godine.

Dozvola za rad Zapad banke, krediti i garant iz Estonije

Turistički kompleks „Dobrota Palazzi“ nije sagrađen preko noći i za njegovu gradnju, kako su ranije prenijeli mediji, utrošeno je oko 20 miliona eura. Podaci prikupljeni za ovo istraživanje pokazuju da je veći dio tog novca obezbijeđen iz kreditne podrške Zapad banke, u kojoj je većinski vlasnik ukrainski biznismin Vlodimir Kostelman.

Radi se o banki koja je dobila dozvolu za rad Centralne banke Crne Gore (CBCG) krajem januara 2015. godine. Zahtjev za odobravanje dozvole za njen rad podnijela je advokatska kancelarija Ane Đukanović, majke Edina Kolarevića i sestre predsjednika Mila Đukanovića. Đukanovićeva je sa Zapad bankom od samog njenog osnivanja imala ugovor o generalnom pravnom zastupanju u Crnoj Gori. Nedugo nakon dobijanja licence za rad počeli su i prvi krediti. Među kreditima sa najvećim odobrenim iznosima prednjačila je upravo sada Kolarevićeva kompanija „Serzman Incorporated“, koja je prvo dobila 300.000 eura u maju 2015. godine. Mjesec kasnije ta firma od Zapad banke dobila je još jedan kredit od 330.000 eura, da bi u novembru uzela još 250.000 eura (ukupno 880.000 eura). U vrijeme kad su odobreni krediti, pretežno u medijima bliskim vlasti u Crnoj Gori saopštavano je da turističko naselje „Dobrota Palazzi“ planira da izgradi investitor iz Francuske, kojeg zastupa nekadašnji crnogorski fudbaler Niša Saveljić. Međutim, kasnije se ispostavilo da to nije tačno i da se sve zapravo kretalo oko Edina Kolarevića, koji je krajem prošle godine i formalno upisan kao vlasnik. To dokazuje i dokumentacija o kreditima Zapad banke do koje su došli novinari Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa i estonskog lista „Aripaev“.

Naime, predstavnici Zapad banke sklopili su u aprilu 2016. godine Ugovor o investicionom kreditu sa kompanijom „Serzman incorporated“ na iznos od ukupno oko 6.1 miliona eura, od kojih je 880.000 eura iskorišćeno za refinansiranje kredita iz 2015. godine, dok je iznos od 3,8 miliona opredijeljen za gradnju 10 vila u okviru projekta „Dobrota Palazzi“. Kad je u pitanju dio od 1,4 miliona nije jasno na šta je konkretno utrošen. U Ugovoru o investicionom kreditu piše da za kompaniju „Serzman Incorporated“ garantuju Edin Kolarević ( Garant A)  i kompanija iz Estonije – „Calyptra Investment“ (Garant B).

Interesantno je da je vlasnica 100 odsto kapitala kompanije iz Estonije, koja je garantovala za kredit sada Kolarevićeve firme svojim depozitom od 6,2 miliona eura u Zapad banci, Ukrajinka Liya Morokhovska – koja je ujedno i vlasnica sa 34,7 odsto kapitala Zapad banke. Kao ovlašćeno lice estonske kompanije u dokumentima vezanim za kreditnu podršku pojavljuje se Vesna Đuranović, sekretarka Zapad banke i nekadašnji prevodilac ruskog jezika kompanije „Invest Nova“, u kojoj je suvlasnik Aco Đukanović, brat predsjednika Mila Đukanovića.

Stranica ugovora o jemstvu

Ugovorom o investicionom kreditu sa „Serzman incorporated“ predviđeno je da projekat izgradnje druge faze turističkog naselja iznosi 7,1 milion eura. Dio tog novca od 3,3 miliona eura, prema dogovoru sa bankom trebala je da obezbijedi kompanija Kolarevića i to od prodaje 7 od 10 ekskluzivnih vila do oktobra 2017. godine.

Prema podacima Uprave za nekretnine, 10 vila i danas se vode kao vlasništvo kompanije „Serzman Incorporated“, na čijoj imovini je upisan teret kompanije iz Estonije. Dio imovine je upisan i na kompaniju „DP Hotel Facility“, u kojoj je osnivač upravo „Serzman Incorporated“.

Zapad banka odobravala je milionske kredite i u 2018. godini sada Kolarevićevoj firmi. Založen je tokom prošle godine na ime jednog od odobrenih kredita i stan od 214 kvadrata u Podgorici Ane Đukanović, koja se indetifikovala kao garant. Odnos Zapad banke, kompanije „Calyptra investment“ i firme „Serzman Incorporated“ krajnje je kompleksan i nejasan, s obzirom da je izuzetno teško ocijeniti koliko ukupno novca podrške je obezbijeđeno za projekat „Dobrota Palazzi“.

Sa druge strane, jasno je da su predstavnici Zapad banke servilno postupali i da su opsluživali milionima želje vlasnika luksuznog turističkog kompleksa, koji je svečano otvoren u junu prošle godine uz goste koje je dočekivao Kolarević, sa zvanicama među kojima su bili i predsjednik države Crne Gore i njegova supruga. Crnogorski medij Fos je objavio i video sa otvaranja kompleksa. Međutim, u tom izvještaju nije pomenuto ko je vlasnik.

Liya Morokhovska je izjavila da je pristala dati zajam firmi “Serzman Incorporated” jer je palata Dobrata bila veliki i poznati projekt u Crnoj Gori. Rekla je da je projekat sada završen I da je imala dobar interes od tog posla. Nije čula ništa čudno da se dešava sa projektom ili sa zajmom koji je dala “Serzman Incorporated”.

Potvrdila je da je“Calyptra Invest” njena kompanija u Estoniji, koja se fokusira na poslove investiranja i finansiranja. „Zanimaju me različiti investicioni projekti“, rekla je ona.

Šema povezanih osoba i privrednih društava

Autori: Stanko Radulović, Eliisa Matsalu i Koit Brinkmann

Istraživanje o imovini  sestrića predsjednika Crne Gore sproveli su novinari istraživači crnogorske Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa i vodećeg estonskog finansijskog lista „Aripaev“