Sa sastanka

Predstavnici Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA i Građanske alijanse (GA) posjetili su juče Sigurnu žensku kuću u Podgorici. Cilj je da se sinergijom sa osvjedocenim borkinjama za ženska prava popularizuju sajtovi www.lupa.co.me i www.ticeme.se na kojima pripadnice ženske populacije mogu naći sekciju “Prijavi problem”, gdje se anonimno prijavljuju probleme u ostvarivanju ženskih prava garantovanih Ustavom. Fokus je na ženskoj populaciji jer je prepoznata ranjivost njihove pozicije i nedosljednost institucija u zaštiti njihovih prava. Ovo je samo jedan u nizu sastanaka prilikom kojih bilježimo slučajeve, omasovljujemo upotrebu sekcije za prijave na pomenutim sajtovima – a koje će pratiti istraživačke priče o najupečatljivijim slučajevima kršenja prava žena u Crnoj Gori. Priče o ugroženim pravima žena, koje će svoje ishodište naći pred publikom digitalnih i tradicionalnih medija iz pera su odvjedocenih profesionalaca, a za cilj imaju podizanje svijesti o problemima u funkcionisanju sistema, neadekvatnoj zaštiti žena, njihovom položaju u društvu kao i konstantnoj borbi za ravnopravnost. Platforme www.lupa.co.me i www.ticeme.se odnosno sekcije za prijavu su otvorene za sve vas. Pozivamo vas da sajtove što više koristite i prijavljujete slučajeve u kojima je kršenje prava žena evidentno i naizgled nerješivo.