Sa jučerašnjeg sastanka

Hrabrost i stručnost zaposlenih u institucijama sistema su faktori koji fale u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije – zaključak je sastanka „Zajedno protiv korupcije i organizovanog kriminala“, koji je održan juče u Podgorici, u organizaciji Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA.

Sastanku su prisustvovali predstavnici/e medija, nevladinog sektora, slobodni novinari, kao i predstavnici Osnovnog suda u Podgorici i Ministarstva za ljudska i manjinska prava odnosno Savjeta za građansku kontrolu policije.

Jedan od organizatora pomenutog događaja, predstavnik NVU LUPA, Stanko Radulović kazao je da se „država samo deklarativno zalaže za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije što pokazuje izostanak predstavnika policije i tužilaštva iako im je upućen poziv“.

Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i svojevremeno predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksandar Saša Zeković kazao je da se on lično i u pomenutom ministarstvu i tokom mandata u Savjetu trudi da doprinese „ambijentu poštovanja ljudskih prava“ te je samim tim i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije izuzetno važan faktor.

Podsjetio je da je u više navrata govorio o korupciji u policiji, kao i ograničenosti kapaciteta Savjeta da adekvatno djeluje.

„Važan je proaktivan pristup, koji, uz ostalo (poput elektronskog nadzora angažovanih službenika), podrazumijeva i uključivanje državnog tužilaštva u provjere svih navoda. Savjet nije siguran da se provjere na objektivan i efikasan način mogu sprovoditi isključivo od strane Sektora granične policije, pa je zato važno i uključivanje Direkcije policije i Unutrašnje kontrole policije“ – izjavio je Zeković.

Poslanik Demosa u Skupštini Crne Gore, Neđeljko Rudović kazao je da mu se čini da se u „poslednjih 30 godina stanje u Crnoj Gori kada je u pitanju korupcija i organizovani kriminal nije promijenilo i krenulo sa mrtve tačke ali to ne znači da treba odustati od te borbe“.

„Sudionici u ovoj borbi ne koriste dovoljno i ne koriste sve mehanizme koji su im na raspolaganju, kao što je na primjer predstavnik građana u Skupštini. Poslanici imaju poslaničko pravo da postave pitanje i dobiju odgovor u roku od 15 dana od predstavnika Vlade“ – podsjetio je nezavisni poslanik.

Pozvao je sve kojima je stalo do države u kojoj je vladavina prava imperativ, da se udruže i zajedničkim naporima nastave borbu jer odustajanje nije opcija.

“Sistem stimuliše poslušnost i prljavštinu, a obeshrabljuje čestitost”, rekao je Rudović.

Ninoslav Kaluđerović, načelnik Službe za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Budva napomenuo je da se „trenutno u Budvi dešava politička korupcija i Opština Budva koja je servis građana je uhapšena“.

„Teško da u državi može biti korupcije ako neko javno i transparentno radi svoj posao. Ako se stvari dovedu i uvedu u legalne tokove, to jeste ako se poštuju zakoni i odluke, svi možemo živjeti i raditi časno“ – smatra Kaluđerović.

Dodaje da će novinari i mediji još dugo imati posla u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije ali da će sam proces pokazati da su za takvu borbu potrebni časni ljudi.

Opšti zaključak sastanka je da ambijent i vlast u Crnoj gori ne stimulišu hrabrost a to znači savjesno i odgovorno obavljanje posla i funkcije i u skladu sa slovom zakona, već da se stimulišu poslušnost. Učesnici/e sastanka su iznijeli mišljenja da se radi o institucionalnoj korupciji. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije zahtijeva angažovanost i saradnju svih: institucija, nevladinog sektora, medija, pojedinaca, građana i drugih.

Sastanak u Podgorici, drugi je od planirana tri koji se realizuju u okviru projekta “Istraživačko novinarstvo – ključni element uspješne borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije”, koji organizuje Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA, uz podršku Resilience fonda Globalne inicijative protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

Sastanak realizovan uz podršku Resilience fonda

Autor: Kristina Ćetković