Predstavnici Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa i nevladine fondacije Građanska alijansa (GA) pozvali su ministra finansija Darka Radunovića da predlaganjem izmjena legislative omogući zainteresovanim građanima, nevladinim organizacijama i medijima da efikasno i nesmetano kontrolišu rad javnih funkcionera i njihovu imovinu.

Milan Radović, koordinator programa ljudskih prava u GA i Vladimir Otašević, izvršni direktor i urednik NVO LUPA u pozivu ministru Radunoviću navode da su u razgovoru sa predstavnicima građana, NVO i medija detektovali ozbiljan problem.

“A to je da isti ne mogu dobiti podatke o licima u privrednim društvima registrovanim u Centralnom registru privrednih subjekata (koji funkcioniše u sklopu Poreske uprave Crne Gore), a koji bi vodili identifikaciji javnih funkcionera”, navodi se u pozivu dvije NVO.

Podsjećaju da je na osnovu člana 83 Zakona o privrednim društvima omogućeno da svako fizičko lice šest sati dnevno svakog radnog dana može u predviđeno vrijeme da izvrši uvid, prepiše i kopira izvod iz registra preduzeća i dokumentaciju o kompanijama dostavljenu CRPS.

“Od početka ove godine zainteresovani građani, nevladina udruženja i mediji onemogućeni su da iz CRPS-a dobijaju podatke o privrednim društvima koji sadrže i lične podatke (matične brojeve, adresu, datum rođenja) ovlašćenih lica, izvršnih direktora i osnivača”, ističe se u pozivu.

Na taj način, kako su kazali, nije moguće izvršiti identifikaciju lica u privrednim društvima tj. nije moguće istraživati da li postoji konflikt interesa i korupcija kada su u pitanju javni funkcioneri.

“Bez mogućnosti identifikacije lica koja su javni funkcioneri se obesmišljava efikasna i nesmetana kontrola rada i imovine istih”, kazali su Radović i Otašević.

Iz NVO GA i LUPA navode da su mnoge afere nezakonitog postupanja sa državnom imovinom i novcem od strane javnih funkcionera, tokom posljednjih nekoliko godina, upravo otkrili građani, nevladine organizacije i mediji.

“Sada to nije moguće i značajno je otežano sa izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama jer institucije slobodno procjenjuju sta će proglasiti tajnom pa je na taj način otežano dobijanje podataka”, navodi se u pozivu.

Istakli su da razumiju da se lični podaci moraju štititi u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima, posebno podaci kao što su JMBG, adresa stanovanja i dr.

“Međutim, to ne može biti opravdanje i nećemo pristati na izigravanje prava da zainteresovani građani vrše kontrolu rada javnih funkcionera. Zbog toga je neophodno da kroz izmjenu legislative definišete jasne i u skladu sa ljudskim pravima efikasne mehanizme za istragu korupcije i organizovanog kriminala. Praksa država članica EU može biti dobra platforma u definisanju ovih mehanizama u Crnoj Gori”, zaključuju Radović i Otašević u pozivu ministru Radunoviću.

Poziv ministru:

GA, Lupa, Kontrola rada i imovine javnih funkcionera (1)