Istraživanja

ISTRAŽIVANJE: Država zanemarila majke sa autističnom djecom

Država Crna Gora zanemarila je majke sa autističnom djecom, koje tvrde da su diskriminisane i da nemaju obezbijeđenu adekvatnu zdravstvenu zaštita za najmilije. Tvrde da imaju velike probleme zbog nedostatka logopeda i logopedskih tretmana, somatopeda i termina za...

PRAVILA KOMENTARISANJA

Adresa:

Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA

Kralja Nikole 68, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon (mob):

+382 69 837 240

 

E-mail:

redakcija@lupa.co.me

vladimir.otasevic@lupa.co.me