Kontakt

Adresa:

Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – LUPA

Kralja Nikole 68, 81000 Podgorica, Crna Gora

LUPA se od 15. juna 2020. godine nalazi na novoj adresi – Rimski trg br. 53, 81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon (mob):

+382 69 837 240

+382 68 456 474

Fax:

E-mail:

redakcija@lupa.co.me

vladimir.otasevic@lupa.co.me

stanko.radulovic@lupa.co.me