ODGOVOR AMBASADORA: Nastavljamo sa EU nagradama, razmotrićemo sugestije

Orav                                                                                          Foto: Independent.mk

Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Aivo Orav odgovorio je na otvoreno pismo urednika Mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije – Lupa Vladimira Otaševića.

Otašević je pismo Oravu dostavio 18. maja. Tema obraćanja urednika ambasadoru su nagrade EU za istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori.

Redakcija Lupe integralno prenosi odgovor Orava:

Poštovani gospodine Otaševiću,

hvala na vašem otvorenom pismu od 18. maja 2017. godine, u kojem ste izrazili zabrinutost u pogledu procedura za ovogodišnju EU nagradu za istraživačko novinarstvo  u Crnoj Gori.

Nagrade EU za istraživačko novinarstvo su trogodišnja šema, osnovana uz finansijsku podršku Evropske komisije, koja je rezultirala sa 64 nagrađene istraživačke priče, koje su proizveli 88 novinara širom regiona.

Ove godine je završena, ali Generalni direktorat Evropske komisije (DG NEAR) planira da nastavi sa nagradama i u buduće, jer imaju važnu ulogu u promovisanju istraživačkog novinarstva u  zemljama Zapadnog Balkana i Turske.

Šema je koordinirana  regionalno od strane Mirovnog instituta u Ljubljani  i u Crnoj Gori Instituta za medije, koji su za taj zadatak izabrani od Evropske komisije.

Iako je Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori detaljno informisana o svim fazama procesa, i ima zadovoljstvo pokretanja nacionalnog konkursa i predaje nagrada na ceremoniji zatvaranja, nije uključena na bilo koji način u proces donošenja odluke žirija.

Kao i u prethodnim konkursima, rad žirija, koji je okupio iste istaknute novinare i akademce kao prošle godine, je vođen strogim procedurama propisanim operativnim priručnikom za regionalnu šemu EU nagrada za istraživačko novinarstvo u zemljama Zapadnog Balkana i Turske i smjernicama za članove žirija.

Razumio sam da je nacionalni žiri imao veoma zahtjevan zadatak da odabere od 17 odličnih priča ove godine. Na osnovu raspoloživih informacija, vjerujem da nema razloga da se sumnja u njihovu kompetentnost i profesionalnost, niti u ishod postupka selekcije.

Želio bih da Vam se zahvalim što ste mi ukazali na vašu zabrinutost i na vašim sugestijama da se uključi spoljni recezent za buduće projekte ovakve vrste i da se objave sve priče koje su prijavljene. Mi ćemo predložiti Generalneralnom direktoratu Evropske komisije (DG NEAR) da pažljivo razmotri te sugestije u narednoj fazi regionalne šeme.

Na kraju, želio bih da vam se zahvalim na lični doprinos kvalitetu istraživačkog novinarstva u Crnoj Gori. Razumio sam da je prošle godine vaša priča bila među pobjednicima  EU nagrada za istraživačko novinarstvo, za šta bi želio da vam čestitam. Nadam se da ćete nastaviti svoj važan posao proizvodnje kvalitetnih istraživačkih priča, i vjerujem da će biti drugih prilika za vas da aplicirate za slične nagrade. Želim Vam sve najbolje u budućem radu.

Iskreno,

Aivo Orav