O nama

Ciljevi :

Mreža za istraživanje kriminala i korupcije – LUPA je neprofitno nevladino udruženje osnovano radi promocije i unapređenja istraživačkog novinarstva u Crnoj Gori. Udruženje je osnovala grupa slobodnih profesionalnih novinara, koji imaju višegodišnje iskustvo rada u medijima.
U fokusu našeg rada je istraživanje organizovanog kriminala i korupcije u zemlji i inostranstvu. LUPA je partner Građanske alijanse.

Ciljevi udruženja su:

  • Informisanje građana o temama relevantnim za društvo i o institucijama građanskog društva.
  • Objavljivanje istraživačkih projekata na sajtu udruženja u saradnji sa medijima u zemlji i inostranstvu.
  • Promocija i unapređenje nezavisnog, odgovornog i profesionalnog istraživačkog novinarstva u Crnoj Gori.
  • Pružanje podrške društvu i državnim organima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
  • Promocija i zaštita ljudskih prava i monitoring rada institucija državnog sistema.
  • Edukacija i organizovanje radionica za novinare iz zemlje i inostranstva o primjeni informacionih tehnologija u istraživačkom novinarstvu.
  • Regionalna saradnja sa medijima i sličnim nevladinim organizacijama u radu na temama korupcije, organizovanog kriminala i drugih relevantnih tema od javnog značaja.
  • Podsticanje građana na aktivan odnos u procesu donošenja odluka kroz korišćenje nevladinih organizacija i medija.
  • Podrška procesu demokratizacije društva i promovisanje slobodnog pristupa javnim dokumentima i informacijama.

LUPA je u registar nevladinih udruženja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore upisana 16. oktobra 2016. godine, pod rednim brojem 8362.

Broj žiro računa: 510 – 94412 – 44

Urednik:

Vladimir Otašević

Vladimir Otašević je šest godina radio je kao novinar u ND “Vijesti”. Od početka 2015. do kraja 2016. godine bio je angažovan u Centru za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG). Dobitnik je više priznanja za istraživačko novinarstvo, uključujući: specijalnu pohvalu Centralno-evropske inicijative (CEI) i Organizacije za medije Jugoistočne Evrope (SEEMO) za 2015. godinu i nagradu EU za najbolje mlade istraživačke novinare u Crnoj Gori.

 

Novinar:

Stanko Radulović

 

Stanko Radulović se novinarstvom bavi od 1997. godine. Radio je u nekoliko medija kao novinar i urednik  – ND “Vijesti”, “Republika”, “Pobjeda”… Sarađivao i sa medijima iz regiona, za neke obavljao poslove dopisnika iz Crne Gore.

 

Novinar:

Srđan Ružić

 

Fakultet političkih nauka – Univerziteta Crne Gore završio 2012. godine. Kao student radio u advertajzing agenciji “New media” na poslovima promotera. U 2015. u dnevnoj novini “Dan”, kao novinar pisao o temama koje se tiču politike i društva.